X
Whats App
איך אני יכול לעזור לך

השפעה חברתית

ברכישת מוצרי קוסמטיקה מבית INFINITY תתרמו לקהילה ותיקחו חלק בעשייה חברתית משמעותית


מפעל "גשר" 

INFINITY בחרה לארוז את מוצרי הקוסמטיקה שלה במפעל של "גשר" המעסיק עובדים בעלי מוגבלויות שונות במגדל העמק במטרה לספק שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה מוחלשת.

X