X
Whats App
איך אני יכול לעזור לך

השפעה חברתית

ברכישת מוצרי קוסמטיקה מבית INFINITY תתרמו לקהילה ותיקחו חלק בעשייה חברתית משמעותית


מפעל "גשר" 

אינפיניטי בחרה לארוז את מוצרי הקוסמטיקה שלה במפעל של "גשר" המעסיק עובדים בעלי מוגבלויות שונות במגדל העמק במטרה לספק שיקום תעסוקתי לאוכלוסייה מוחלשת. ברכישת מוצרי קוסמטיקה מבית אינפיניטי תתרמו לקהילה ותיקחו חלק בעשייה חברתית משמעותית.

X